Kadry i płace

Biuro rachunkowe PIMIR świadczy usługi z zakresu obsługi spraw kadrowych, wynagrodzeń i należności wobec ZUS i KRUS zarówno przedsiębiorcy, jak i zatrudnionych przez niego osób.

Oferujemy:

 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, o dzieło) zgodnie z zapisami Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, a także zmian umów i wypowiedzeń,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie list obecności,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • naliczanie wszystkich wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia urlopowego i chorobowego,
 • naliczanie podatku od płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie rocznych deklaracji o uzyskanych dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • nasze biuro zajmuje się pozyskiwaniem dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, jak również dotacji z PFRON

Obsługa kadr i płac to jeden z elementów oferty biura PIMIR, obok prowadzenia księgowości firm oraz rozliczeń z zagranicą.

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie, na podstawie zakresu zleconych czynności i czasu, jaki trzeba poświęcić na ich rzetelne wykonywanie. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem wyjściowym.

W przypadku pytań o usługi lub ceny zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem.